Nüfus ve İdari Yapısı
 
        Gebze, nüfus büyüklüğü açısından Kocaeli’nin en büyük ilçesidir. 2015 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre ilçe’nin nüfusu 350.115 olup, yıllık nüfus artış hızı binde 28dir. Büyükşehir Sınırlarının İl Mülki sınırları olması ve 6360 ve 6447 sayılı  Kanunlar uyarınca; köy tüzel kişiliğinin kalkması ve köylerin mahalleye dönüşmesi nedeniyle nüfusun tamamı mahallelerde yaşamaktadır.
Gebze nüfusu 2015 TÜİK verilerine göre 350.115dir.  Bu nüfusun 178.476’sı erkek, 171.639’dan Kadından oluşmaktadır.

Yıllara Göre Gebze Nüfusu

 
Yıl
Erkek Nüfusu
Kadın Nüfusu
Toplam Nüfus
2015
178.476
171.639
350.115
2014
172.438
165.974
338.412
2013
167.586
161.609
329.195
2012
162.625
156.682
319.307
2011
160.306
153.816
314.122
2010
155.452
150.105
305.557
2009
151.379
145.650
297.029
2008
147.184
141.385
288.569
2007
265.334
255.957
521.291
 
 
        
        İlçe Yönetimi
 
        5442 sayılı İl İdaresi Kanununa göre teşkilatlanan ilçe idaresinin başında Kaymakam bulunmaktadır. Kaymakam, ilçede Devletin ve Hükümetin temsilcisi ve ayrı ayrı her Bakanın mümessili ve bunların idari ve siyasi yürütme vasıtasıdır. 2004 yılında yürürlüğe giren 5216 Sayılı Kanun ile Gebze İlçe sınırları mülki sınır olarak kabul edildiğinden köylerin mahalleye dönüştürülmesi ile mahalle sayısı 40 olmuştur.
Kaymakamlığımız  1974 yılında hizmete giren Hükümet Konağının 3. Katında hizmet vermektedir.
İlçemizde  Genel İdare Kurumları yanında, diğer bir çok ilçede bulunmayan, TÜBİTAK MAM ve TÜSSİDE, TSE Bölge Laboratuvarı, Bilişim Vadisi Genel Müdürlüğü, Gebze Teknik Üniversitesi, 3 Adet Organize Sanayi Bölgesi, Tohum Sertifikasyon  Test Müdürlüğü,Gümrük Müdürlüğü, Gümrük Tasfiye İşletme Müdürlüğü, Sosyal Hizmet  Merkezi Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu İlçe Müdürlüğü,  İŞKUR  İlçe Müdürlüğü  gibi kurumlar yanında, Devlet Malzeme Ofisi Bölge Müdürlüğü, PTT Bölge Müdürlüğü   gibi  bölgesel İdare Kurumları da mevcuttur.