T.C. 
GEBZE KAYMAKAMLIĞI
İlçe Nüfus Müdürlüğü
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
1
Yenileme –değiştirme nedeniyle
Nüfus cüzdanı düzenlenmesi
Eski kimliğin ibraz edilmesi ve kişinin son durumunu tereddütsüz gösterir 2 adet vesikalık fotoğraf
 
 5 dakika
 
 
 
Kayıp nedeniyle nüfus cüzdanı düzenlenmesi
 
 İkamet edilen yer muhtarlığınca veya çalışılan kurumca düzenlenmiş nüfus cüzdanı talep formu ve 2 adet fotoğraf
 
   5 dakika
2
Aile Cüzdanı düzenlenmesi
Eski aile cüzdanının ibraz edilmesi durumunda eşlerin ibraz ettikleri nüfus cüzdanları ile 2 şer fotoğraf,  cüzdanın kaybolması durumunda ikamet edilen muhtarlıktan veya çalışılan kurumdan alınan aile cüzdanı talep formu ve çiftlere ait en son halini gösterir 2 şer adet fotoğraf
10 dakika
3
Doğum tescili
Çocuğun anne veya babasının doğum raporu ile müracaatı yeterlidir.
10 dakika
4
 
Adres beyanı
Oturulan adresin tam olarak sözlü beyan edilmesi yeterlidir.
Beyan edilen adresin dolu olması durumunda kanıtlayıcı belge olarak adrese ait fatura veya kira sözleşmesi  verilmelidir.
5 dakika
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ )
5
Nüfus Kayıt örneği düzenlenmesi
Kendi ailesi adına istenilmesi durumunda şahsen sözlü müracaat yeterlidir, üçüncü şahıslar adına istenilmesi durumunda vekillik belgesi ibraz edilmeli.
1 dakika
 
 
6
Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi düzenlenmesi
Şahsen müracaat yeterlidir
 
1 dakika
7
Diğer MERNİS işlemleri
MERNİS ile ilgili işlemlerde şahsen müracaat edilmesi yeterlidir.
1-10 dakika
8
Çok dilli belgeler
Şahsen müracaat yeterlidir.
3 dakika
9
Evlilik dışı doğum-tanıma işlemleri
Tanıma işleminde babanın şahsen müracaatı ile anneye ait kimlik bilgisi. Medeni Kanun uyarınca tanıma anneye bildirileceğinden  annenin de müracaatı.
15 dakika
 
 
 
 NÜFUS CÜZDANI İŞLEMLERİ:
1-Yenileme ve değiştirme nedeniyle nüfus cüzdanı talebinde bulunulması durumunda nüfus cüzdanının okunabilir durumda olması halinde son 6 ay içinde çekilmiş, kişinin son durumunu tereddütsüz gösteren 2 adet fotoğraf ile, Nüfus cüzdanının kaybedilmesi durumunda ikamet edilen yer muhtarlığınca veya çalışanlar için çalıştıkları kurum amirince tasdik edilen Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi ve talep belgesindeki fotoğrafın aynısından 1 adet fotoğraf ile birlikte Nüfus Müdürlüğüne müracaat edilmesi halinde yeni nüfus cüzdanı imza karşılığında ilgili kişiye verilir.
2- 18 yaşından büyük olanların bizzat kendileri ya da resmi vekilleri (Noter vekaleti ile) nüfus cüzdanını alabilirler.
3-18 yaşından küçük olanların anne, baba, (boşanma halinde velayeti olan anne yada baba) vasi, veya resmi vekilleri nüfus cüzdanı almakla yetkilidirler.
4-15 yaşını doldurmuş olanlara nüfus cüzdanları fotoğraflı, 15 yaşından küçük olanlara ise talep edilmesi  durumunda fotoğraflı nüfus cüzdanı verilebilir.
5-Nüfus cüzdanı için kullanılacak fotoğraflar son 6 ay içinde çekilmiş olması ve ilgilinin son durumunu tereddütsüz  yansıtacak şekilde olmalıdır. (Sakallı veya bıyıklı ise fotoğraf ta aynı şekilde olmalıdır.)
6-Bilgisayar veya renkli fotokopi ile çoğaltılmış fotoğraflar ile nüfus cüzdanı talebinde bulunulamaz.
 AİLE CÜZDANI İŞLEMLERİ:
1-Aile cüzdanı nikah akdi yapılırken evlendirme memurluğunca verilir, kaybolması veya tahrip olması durumunda ikamet edilen muhtarlıkça tasdik edilen Evlenme Cüzdanı Talep formu ve 2 adet fotoğraf ile Nüfus idaresine müracaat edilmesi durumunda eşlerden birine ya da resmi vekillerine verilir.
2-Aile cüzdanı alınırken verilen fotoğraflar kişinin son durumunu tereddütsüz gösterecek şekilde olmalı.
 DOĞUM İŞLEMLERİ : 
1-Doğum olayının, doğumun olduğu tarihten başlayarak, yurt içinde 30 gün içinde ikamet edilen yerdeki nüfus memurluğuna, yurt dışında 60 gün içinde konsolosluğa ana veya baba tarafından bildirimde bulunulması zorunludur.
2-Doğum bildirimi için baba veya ana yoksa, resmi vekil (Noter vekaleti ile) tarafından da doğum bildiriminde bulunulabilir.
3-6 yaşını doldurmuş olup, nüfusa tescili yapılmamış çocuklar tescil esnasında nüfus idaresine getirilmek zorundadır.
4-Yabancı ülkede meydana gelen doğumlar için o ülkedeki konsolosluğa bildirimde bulunulmamış ise doğumun belgelendirilmesi halinde Türkiye’deki ikamet edilen yerdeki nüfus idaresine bildiriminde bulunulabilir.
5- Evlilik dışında doğan çocukların kaydı için medeni kanun hükümleri uyarınca tanıma yöntemi ile kaydı yapılır.
 EVLENME İŞLEMLERİ  : 
Evlenme Şartları ;
a-18 yaşını doldurmuş, kısıtlı olmayan ve ayırt etme gücüne sahip olan her kişi kendi iradesi ile evlenebilir.
b- 17 yaşını doldurmuş olan erkek ve kadın anne-baba veya yasal temsilcisinin izni ile evlenebilir.
c-16 yaşını doldurmuş olan erkek ve kadın hakimin izni ile evlenebilir.
d- Ayırt etme gücüne sahip olmayanlar evlenemezler.
e- Yasal temsilcisinin izni gerekenler için (vasi tayini yapılmış olanlar) evlenme beyannamesindeki rıza belgesi bölümü doldurularak imzalanmalıdır.
f- Ana ve babadan birinin ölmüş olması halinde yada boşanmış olması halinde velayet verilen tarafın imzası yeterlidir.
g- Rıza belgesi vasi tarafından imzalandığı taktirde vasi tayinine esas mahkeme kararı da eklenmelidir.
h- Evlenme akdinde reşit olmayanlar şahit olamazlar.
i- Yurt dışında yabancı makamlar önünde yapılan evlenme işlemlerinin konsolosluklara veya Türkiye’de kayıtlı bulundukları Nüfus müdürlüğüne bildirimde bulunulması gerekir.
J- Evlilik sonrasında kızlık soyadını da kullanmak isteyen kadınlar için evlenme esnasında evlendirme memurluğuna veya nüfus idaresine yazılı olarak müracaat etmeleri durumunda evlilik soyadıyla birlikte kızlık soyadını da kullanabilirler.
 EVLENME ENGELLERİ ;
1-Üstsoy ve altsoy arasında, kardeşler arasında, amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında.
2-Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile eşlerden biri ile diğerinin üstsoy ve altsoy arasında.
3-Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin  alt soyu ve eşi arasında
4-Boşanmış, eşi ölmüş, evliliği fesih edilmiş olan kadınlar tekrar evlenebilmeleri için evliliğin sona eriş tarihinden itibaren 300 gün (10 ay) geçmedikçe veya mahkeme kararı ile bu süreyi kısaltmadıkça evlenemezler.
5-Akıl hastaları evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmedikçe evlenemezler.
 EVLENMEYE MÜRACAAT :
1-Köylerde ikamet edenler evlenmek üzere Köy muhtarlığına, mahallede ikamet edenler Belediye Evlendirme Memurluğuna birlikte müracaat ederler.  Nikah başka bir yerde kıyılacak ise, Evlendirme memurluğundan alınan evlenme izin belgesi ile  6 ay içinde başka bir yerdeki evlendirme memurluğuna evlenme akit işlemini gerçekleştirebilirler. Yabancı uyruklularla yapılacak evlenme işlemlerinde belediye evlendirme memurlukları yetkili olduğundan belediye evlendirme memurluğuna müracaat edilmelidir.
2-Evlenme müracaatı sözlü olarak da evlendirme memurluğuna yapılabilir, bu durumda evlenme beyan formu memur huzurunda doldurularak imzalanır.
3-Evlenme akdinin vekil eliyle yapılması mümkün değildir. Evlenme sırasında imza atamayanların sol el işaret parmağı imza edileceği yere bastırılır.
4-Sağır ve dilsiz olup, okuryazar olmayanlar için işaret ile anlaşılamıyor ise bir yakını aracılığı ile anlaşılmaya çalışılır ve evraklar üzerinde bu konu şerh düşülür.
EVLENME İŞLEMİ İÇİN İSTENEN BELGELER:
1-       Kadın ve erkeğin nüfus cüzdanı aslı,
2-       Fotoğraflar
3-       Sağlık raporları
4-       Nüfus kayıt örnekleri (Evlenme ehliyet belgesi)
 AŞAĞIDAKİ HALLERDE EVLENME BATIL OLUP, İPTAL EDİLMESİ GEREKİR;
1-       Eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunması
2-       Eşlerden birinin sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun bulunması.
3-       Eşlerden birinin evlenmeye engel olacak şekilde akıl hastalığı bulunması.
4-       Eşler arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlık bulunması
        Bu gibi durumların nüfus idaresince tespit edilmesi halinde durum Cumhuriyet Savcılığına bildirilerek evlenmenin iptal edilmesi sağlanır.
 
AŞAĞIDAKİ HALLERDE EVLENME KUSURLU SAYILMAKTADIR;
1-       Evlenmenin kanuni şekillere riayet edilmeksizin yapılmış olması,
2-       Kadınlar için önceki evliliğin bitiş tarihinden itibaren 300 gün (10 ay) geçmeden yapılan evlenmeler,
        Bu gibi durumlarda evlenme kusurlu olmakla birlikte nüfus kayıtlarına işlenir, ilgili evlendirme memurluğu  hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
3- Evlendirme Memurları evlendirme ile ilgili işledikleri suçlar nedeniyle 4483 sayılı kamu görevlilerinin yargılanması yasasına tabi olmayıp, adli yargılamaya tabi tutulurlar.
YABANCI UYRUKLU KADINLARLA EVLENMELER;
Yabancı uyruklu kadınla evlenme işleminin başlatılması için;
1-Kadına ait medeni durumunu gösterir yetkili makamlarından alınmış ve usulüne göre onaylanmış medeni hal belgesi,
2-Kadının kimlik belgesi veya pasaport fotokopisinin getirilmesi gerekir. Evlendirme memurluklarının yapmış oldukları evlenme akitlerine ait evlenme bildirimlerini akit tarihi itibariyle 10 gün içerisinde nüfus müdürlüğüne bildirilmektedir.
ÖLÜM İŞLEMLERİ 
1-Sağlık Kuruluşlarındaki ölümleri  resmi tabip veya sağlık kuruluşu yetkilileri, bunların dışında  evde meydana gelen ölümler için, cenaze defnedilmeden  ölü yakını tarafından en kısa sürede aile hekimine başvurarak ölüm işlemini yaptırmak zorundadır.
2-Şehir, kasaba ve sağlık kuruluşu bulunan yerlerdeki ölümler; Ölüm olayı resmi veya özel bir sağlık kuruluşunda vuku bulmuş ise ölüm tutanağı bu kuruluşça 10 gün içerisinde bağlı bulunduğu nüfus idaresine bildirilir
3-Yurt dışında meydana gelen ölümler; Yurt dışında meydana gelen ölümlerde, ölüm belgesinin Türk Konsolosluğuna bildirilmesi halinde düzenlenecek ölüm tutanağının nüfusa kayıtlı olduğu yer nüfus idaresine gönderilmesi ile olur.

4-Ölüm olayı yabancı ülkede olmuş ancak konsolosluk yerine Türkiye’deki nüfus idaresine müracaat edilmesi halinde, ölümü gösteren yabancı belgenin ülkemizin de taraf olduğu sözleşmeler gereğince çok dilli belge olması halinde bu belgeye göre ölüm tutanağı düzenlenir, çok dilli belge olmaması halinde ölüm belgesinin Dışişleri Bakanlığınca onaylatılması halinde nüfus idaresine verilerek ölüm tutanağı düzenlenir.
5-Ölümüne kesin gözle bakılanların ölüm işlemleri; (Ölüme karine- ölümü kesin bilinmeyen): Medeni Kanunun 44. maddesine göre bir kimsenin ölümüne kesin gözle  bakılmayı gerektirecek şekilde ortadan kaybolursa, cesedi bulunamamış olsa bile, mirasçılarından birinin durumu belirten dilekçesi ile Nüfus idaresine müracaat etmesi halinde o yerin en büyük Mülki Amir’in onayıyla ölümü nüfus kaydına işlenir.
6-Eski yıllarda ölmüş ancak ölümü nüfus kayıtlarına düşülmemiş olanların ölümü;Çok eski yıllara ait ölümlerde, ölümün nüfus kütüğüne düşülmediği tespit edilmesi durumunda ilgilinin mirasçılarının nüfus idaresine yazılı olarak müracaat etmeleri durumunda yapılacak zabıta tahkikatı neticesinde ölüm olayının kesin tespitinden sonra nüfus idaresince tutulan ölüm tutanağı ile ölüm nüfus kaydına işlenir.

BOŞANMA İŞLEMLERİ  : 
1-Evlenen kadın boşandığı taktirde önceki hanesine geri döner ve eski soyadını alır, ancak boşanma esnasında mahkemece eski eşinin soyadını taşımasına izin verilmiş ise boşandığı eşinin soyadını kullanmaya devam edebilir.
2-Yabancı uyruklu olup, evlenme ile Türk Vatandaşlığını kazanan kadın ile boşanmalarda, kadının boşanma ile kayıtlı bulunduğu köy veya mahallenin son hanesine eşinin soyadını kullanması yönünde bir hüküm yoksa  evlenmeden önceki soyadıyla taşınır.
EVLAT EDİNME İŞLEMLERİ
Evlat edinme Mahkeme kararıyla olur.
Kimler evlat edinebilir;
1-       Evli olmayan kişi 30 yaşını doldurmuş ise kendisinden 18 yaş küçük ve ergin olmayan birini evlat edinebilir.
2-       Eşler, 5 yıldan beri evli  veya 30 yaşını doldurmuş olmaları halinde  birlikte evlat edinebilirler.
3-       Eşlerden birinin  30 yaşını doldurmuş ve 2 yıl evli olmaları koşuluyla eşinin önceki evliliğinden olan çocuğunu evlat edinebilir.
4-     30 yaşını doldurmuş eş, diğer eşin ayırt etme gücünden mahrum olduğunu mahkemede ispat etmesi durumunda tek başına evlat edinebilir.
5-       Evlat edinilen çocuk evlat edinenin soyadını alır ve onların hanesine taşınarak ana ve baba adı evlat edinenlerin ana ve baba adı olarak yazılır.
6-       Evlat edinen isterse çocuğa yeni bir ad  verebilir.
7-       Evlat edinilen evlat edinenin mirasçısı olur ve her türlü haklarından istifade eder.
8-       Taraflar evlatlık ilişkisinin kaldırılması için tekrar mahkemeye dava açabilirler.
Ergin ve kısıtlıların evlat edinilmesi; Ergin ve kısıtlı bir kişinin evlat edinilebilmesi için evlat edinenin altsoyunun bulunmaması gerekir.
 
KAYIT DÜZELTME İŞLEMLERİ:  
1-Nüfus kaydında  herhangi bir hata olduğunu tespit eden kişi bu hatayı düzelttirmek için nüfus müdürlüğüne müracaat ederek hatanın maddi bir hata olup olmadığını, maddi hata olmadığının anlaşılması üzerine, mevcut hatanın düzeltilmesi veya değişikliğin mahkeme kararı ile yapılması gerektiğinden Asliye Hukuk Mahkemesine dava açmak yolu ile gerekli işlem yapılır.
2-Nüfus kayıtlarında olmayan bir kişiye ait kayıt olduğunun veya aynı kişinin ikinci bir mükerrer kaydının bulunduğunun anlaşılması halinde kayıt sahibi ölü ise mirasçıları kaydın iptal edilmesi doğrultusunda mahkemeye dava açabilirler.

NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ VE YERLEŞİM YERİ BELGESİ (İKAMETGAH) VERİLMESİ : 
1-Yazılı bir isteğe dayanmaksızın nüfus kayıt örneği verilmez, ancak kişinin şahsen başvurması halinde yazılı    müracaat aranmaz.
2-Kayıt sahibinin veya üst yada alt soyunun dışında başkalarının  nüfus kayıt örneği alınamaz.
3-Aynı konutu paylaşanlar birbirlerinin yerleşim yeri belgesini (ikametgah) alabilirler. Birinci derece yakını olsa dahi aynı konutu paylaşmıyorlarsa adres bilgisi veya ikametgah alamazlar.

ADRES KAYIT İŞLEMLERİ:
1-Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca Adres Kayıt Sistemi çerçevesinde bütün vatandaşların yerleşim yeri adreslerinin nüfus kayıtlarına işlenmesi gerekmekte olup, dileyen vatandaşların diğer adreslerini de beyanda bulunma imkanı bulunmaktadır.
2-Yerleşim yerinin değişmesi durumunda 20 iş günü içinde yeni adresin nüfus müdürlüğüne müracaat edilerek bildirilmesi gerekmektedir.
3- Aynı konutu paylaşanlar birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilmektedirler.
4-Adres bildirimlerinde, adresin doğruluğundan şüpheye düşülmesi halinde  oturulan adresi gösterir herhangi bir fatura veya kira kontratı ibraz edilmesi gerekmektedir.
5-Yanlış adres beyanında bulunulması durumunda beyanda bulunanlara idari para cezası uygulanmaktadır.
 
İlk Müracaat Yeri: Dilovası Nüfus